AKTUALITY

Dovolená
Oznamujeme vám, že po dobu čerpání dovolených (i my si potřebujeme někdy odpočinout) - 21. 8. - 3. 9. 2018 - nebude administrátorka ATC Jana Žišková k zastižení na tel. čísle uvedeném na webu ATC. E-maily adresované ATC (info@atc-feuerstein.cz) - zodpoví Jana po 3. září 2018. Děkujeme za pochopení.

Za tým ATC Eva Váňová

 

Kurz LPAD 2018-2019 v Praze

Další kurz LPAD, který je určený primárně pro psychology a speciální pedagogy, bude probíhat v průběhu školního roku 2018/2019. Tentokrát bude rozdělen do 5 dvoudenních bloků a jednoho týdeního na závěr. Termíny: 5. - 6. října 2018, 8. - 9. listopadu 2018, 10. - 11. ledna 2019, 22. - 23. února 2019, 28. - 29. března 2019 a 3. - 7. června 2019.

(Pro případné zájemce z řad učitelů MŠ, ZŠ nebo SŠ, je podmínkou účasti předchozí absolvování kurzu FIE I nebo Dynamického vyšetření dětí předškolního a mladšího školního věku D. Tzuriela a zkušenosti s individuální prací se žáky se SVP.) Přihlásit se můžete zde.

  

Konference o kognitivní intervenci v Praze

3. - 5. října 2018 pořádá Mezinárodní asociace pro kognitivní vzdělávání a psychologii (International Association for Cognitive Education and Psychology) odbornou konferenci v Praze. Spolupořadatelem celé akce jsou také Pedagogická fakulta UK, Filizofická fakulta UK, Pedagogická fakulta Prešovské univerzity, ATC metod prof. Feuersteina a Centrum Cogito.

Zastřešujícím tématem celé konference je "Dynamické vyšetření a kognitivní intervence: budování mostu mezi teorií a praxí". Více informací o konferenci je k dispozici zde.

Součástí celé akce budou také dva české dny, kdy v jednom z nich - 4. října 2018 - bude ATC metod prof. Feuersteina pořádat tematickou konferenci - program tématické konference je k dispozici zde a je možné se na ni registrovat tady (do 1. 8. 2018 za zvýhodněnou cenu), všichni zájemci jsou srdečně zváni!

 

Implementace FIE do aktivit Vězeňské služby ČR

V současnosti probíhá projekt zaměřený na implementaci metody do systému práce s vězněnými osobami ve VS ČR - více informací zde.

 

 

O NÁS

Autorizované tréninkové centrum metod prof. Feuersteina, z.ú. vzniklo v listopadu 2015 jako projev snahy skupiny odborníků nabízet a šířit metody profesora Reuvena Feuersteina v českém a slovenském prostředí.

Každý člověk – bez ohledu na věk, vrozené předpoklady či případné postižení – se může vyvíjet, učit se, a tím rozšiřovat své obzory a možnosti. Reuven Feuerstein přináší metodu, která pomáhá rozvíjet skryté či oslabené schopnosti každého člověka. Jeho propracovaný soubor nástrojů sloužících k odhalování potenciálu jedince (LPAD) a nástrojů zaměřených na rozvoj oslabených či nedostatečně využívaných schopností (FIE) vychází z pečlivě propracovaných teoretických základů. 

 

TÝM

PaedDr. Eva Váňová

 • ředitelka ATC
 • lektorka viz vzdělávání (kurzy FIE I, FIE II, FIE III, FIE Basic, Ochutnávka - úvod do metody, Inspirační dílna pro absolventy kurzu)
 • FIE - individuální i skupinové lekce (předškolní a školní děti, dospělí)

 

Jana Žišková

 • organizační zajištění kurzů (viz vzdělávání)
 • FIE  - individuální i skupinové lekce (předškolní a školní děti, dospělí)

 

PhDr. Lenka Krejčová, PhD.

 • dynamické vyšetření (LPAD, ACFS, diagnostika podle D. Tzuriela)
 • lektorka viz vzdělávání ( kurz LPAD pro psychology a speciální pedagogy)
 • FIE - individuální i skupinové lekce (předškolní a školní děti)

 

Mgr. Daniela Pokorná

 • dynamické vyšetření (LPAD, ACFS) 
 • lektorka viz vzdělávání (kurz FIE I, FIE III, Ochutnávka - úvod do metody, Inspirační dílna pro absolventy kurzu, kurz LPAD pro psychology a speciální pedagogy)
 • FIE - individuální i skupinové lekce (předškolní a školní děti)

 

Mgr. Zuzana Križková

 • FIE  - individuální i skupinové lekce (předškolní a školní děti)
 • dynamické vyšetření (LPAD)
 • lektorka (Ochutnávka - úvod do metody)

 

Mgr. Zuzana Bodnárová

 • FIE - individuální i skupinové lekce (předškolní a školní děti)
 • dynamické vyšetření (LPAD, ACFS, diagnostika podle D. Tzuriela) 

 

PhDr. Vladislava Moravčíková

 • FIE - individuální i skupinové lekce (předškolní a školní děti)
 • VTI (Videotrénink interakcí)
 • dynamické vyšetření (diagnostika podle D. Tzuriela)

 

Mgr. Markéta Francová

 • FIE - individuální i skupinové lekce (předškolní a školní děti)

 

Mgr. Helena Alžběta Bělovská

 • FIE - individuální i skupinové lekce
 • lektorka (Ochutnávka - úvod do metody)

 

Mgr. Kateřina Bártová

 • FIE - individuální i skupinové lekce
 • lektorka (Ochutnávka - úvod do metody)

 

Bc. Kateřina Pokorná, MSc.

 • FIE  - individuální i skupinové lekce (předškolní a školní děti)

 

Mgr. Ondřej Věnek Vysopal

 • FIE  - individuální i skupinové lekce

 

Ing. Jiří Horák, MBA, Ph.D.

 • projektový manažer