AKTUALITY  

 

S radostí Vás informujeme, že ve středu 13. listopadu 2019 od 8:30 budeme pořádat v konferenčním sále Náprstkova muzea (Betlémské nám. 1, Praha 1) již 3. ročník naší pravidelné konference Rozvoj myšlení v odlišných podmínkách, tentokrát s podtitulem "od nápadů k jejich realizaci". Se všemi přihlášenými se těšíme na shledanou - těm ostatním s lítostí sdělujeme, že kapacita konferenční místnosti je naplněna. Proto nám prosím již přihlášky na tuto konferenci neposílejte

Pozvánku na konferenci naleznete zde, podrobný program konference je k dispozici ke stažení tady.

 

Projekt "Ukotvení Feuersteinovy metody v neformálním vzdělávání"

Vážení příznivci Feuersteinovy metody,

chtěli bychom Vás informovat o možnosti zapojit se do aktivit v nově připravovaném projektu „Ukotvení Feuersteinovy metody v neformálním vzdělávání“. Žádost o finanční prostředky v současné době zpracovává nezisková organizace Charlie Karlín, z.ú. Jedná se o zapojení do VÝZVY Č. 02_18_071 ZVYŠOVÁNÍ KVALITY NEFORMÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ. Tuto výzvu zveřejnil řídící orgán OP VVV dne 28. února 2019 na webových stránkách MŠMT.
Více informací najdete na jejich webových stránkách zde.

 

ATC na NGO Marketu ve Fóru Karlín

Autorizované tréninkové centrum metod prof. Feuersteina představovalo ve středu 10. 4. 2019 svoje aktivity ve svém stánku na jubilejním 20. ročníku tradičního veletrhu neziskovek NGO Market ve Fóru Karlín na Praze 8. V rámci doprovodného programu NGO Marketu navíc proběhla pro zájemce experimentální krátká ochutnávka metody FIE, kterou vedla členka ATC Mgr. Helena Alžběta Bělovská. 

 

 

FIE dílny 

Rádi bychom vyšli vstříc těm z Vás, kteří by si rádi prohloubili znalosti metody FIE formou zaměření se na konkrétní instrument nebo situaci ze svojí praxe pod supervizí trenérů ATC, ale nemají dostatek času na absolvování akreditovaného jednodenního inspiračního semináře. Proto otevíráme:
- Dílny FIE Standard pro všechny absolventy (alespoň) kurzu FIE Standard I., a
- Dílny FIE Basic pro všechny absolventy (alespoň) kurzů
FIE Standard I. a FIE Basic.

Dílny FIE budou veskrze praktické a témata bude nabízet během dvouhodinové dílny nejenom trenér(ka), který dílnu povede, ale i sami účastníci. Přihlašovat se do dílen FIE můžete zde.

 

Částečná změna obsahu kurzu FIE Basic I. a odpovídající změna ceny 

V zájmu optimálního nastavení kurzu Basic 1 jsme se rozhodli částečně upravit obsah pětidenní formy kurzu a to konkrétně nahrazením instrumentu Orientace v prostoru instrumentem haptickým (Tříkanálové učení). Tím také ale dochází ke změně ceny kurovného. Původní cenu 7.500,- jsme museli navýšit na 8.000,-, neboť každý účastník obdrží na kurzu i dřevěný materiál, který je součástí instrumentu Tříkanálové učení. Tento instrument pak již nemusí pro svou praxi objednávat. 

 

Konference "Rozvoj myšlení v odlišných podmínkách: Co přinesl další rok ..." v Praze

Rádi bychom Vás informovali, že 8. listopadu 2018 proběhla v Náprstkově muzeu ve spolupráci s Charlie Karlín za podpory Národního muzea konference pro zájemce o metodu zprostředkovaného učení, kterou vnímáme nejnom jako ohlednutí za vším důležitým, co svět FIE v ČR a SR potkalo z našeho pohledu za poslední rok, ale i jako možnost pro milé setkání s Vámi všemi.
K dispozici je program zde, brzy Vám nabídneme ohlédnutí za konferencí.

Konference o kognitivní intervenci v Praze

3.-5. října 2018 pořádala Mezinárodní asociace pro kognitivní vzdělávání a psychologii (International Association for Cognitive Education and Psychology) ve spolupráci s Pedagogickou fakultou UK, Filizofickou fakultou UK, Pedagogickou fakultou Prešovské univerzity, ATC metod prof. Feuersteina a Centrem Cogito odbornou konferenci v Praze.

Součástí celé akce byly také dva české dny, kdy 4. října 2018 pořádalo ATC metod prof. Feuersteina pořádat tematickou konferenci - program je k dispozici zde a brzy Vám nabídneme za touto tematickou konferencí ohlednutí.

 

Příměstský letní tábor s FIE na Praze 10

Počátkem července jsme organizovali ve spolupráci s Poradnou pro integraci. z.ú. na Praze 10 v DSP Hagibor příměstský letní tábor s FIE. Podrobnější zprávu o tom, jak může vypadat práce čtyř profesionálních lektorek s deseti dětmi (polovina z nich s vážným zdravotním znevýhodněním) v pěti dnech můžete nalézt zde.

 

Implementace FIE do aktivit Vězeňské služby ČR

V současnosti probíhá projekt zaměřený na implementaci metody do systému práce s vězněnými osobami ve VS ČR - více informací zde.

 

 

O NÁS

Autorizované tréninkové centrum metod prof. Feuersteina, z.ú. vzniklo v listopadu 2015 jako projev snahy skupiny odborníků nabízet a šířit metody profesora Reuvena Feuersteina v českém a slovenském prostředí.

Každý člověk – bez ohledu na věk, vrozené předpoklady či případné postižení – se může vyvíjet, učit se, a tím rozšiřovat své obzory a možnosti. Reuven Feuerstein přináší metodu, která pomáhá rozvíjet skryté či oslabené schopnosti každého člověka. Jeho propracovaný soubor nástrojů sloužících k odhalování potenciálu jedince (LPAD) a nástrojů zaměřených na rozvoj oslabených či nedostatečně využívaných schopností (FIE) vychází z pečlivě propracovaných teoretických základů. 

 

TÝM

PaedDr. Eva Váňová

 • ředitelka ATC
 • lektorka a senior-trenérka (kurzy FIE I, FIE II, FIE III, FIE Basic, Ochutnávka - úvod do metody, Inspirační dílna pro absolventy kurzu, viz vzdělávání)
 • FIE - individuální i skupinové lekce (předškolní a školní děti, dospělí)

 

Jana Žišková

 • organizační zajištění kurzů (viz vzdělávání), propagace metody, systémová činnost
 • FIE  - individuální i skupinové lekce (předškolní a školní děti, dospělí)

 

Bc. Kateřina Pokorná, MSc.

 • FIE  - individuální i skupinové lekce (předškolní a školní děti)
 • propagace metody
 • materiálové zabezpečení FIE

 

Mgr. Zuzana Hladíková

 • FIE - individuální i skupinové lekce (předškolní a školní děti)
 • dynamické vyšetření (LPAD, ACFS, diagnostika podle D. Tzuriela) 
 • ekonomické záležitosti

 

Ing. Jiří Horák, MBA, Ph.D.

 • projektový manažer
 • propagace metody, systémové záležitosti

 

PhDr. Lenka Krejčová, PhD.

 • dynamické vyšetření (LPAD, ACFS, diagnostika podle D. Tzuriela)
 • lektorka (kurz LPAD pro psychology a speciální pedagogy, viz vzdělávání)
 • FIE - individuální i skupinové lekce (předškolní a školní děti)

 

Mgr. Daniela Pokorná

 • dynamické vyšetření (LPAD, ACFS) 
 • lektorka a trenérka (kurz FIE I, Ochutnávka - úvod do metody, Inspirační dílna pro absolventy kurzu, kurz LPAD pro psychology a speciální pedagogy, viz vzdělávání)
 • FIE - individuální i skupinové lekce (předškolní a školní děti)

 

Mgr. Zuzana Križková

 • FIE  - individuální i skupinové lekce (předškolní a školní děti)
 • dynamické vyšetření (LPAD)
 • lektorka 

  

Mgr. Kateřina Bártová

 • FIE - individuální i skupinové lekce
 • lektorka a studující trenérka FIE (kurz FIE I, Ochutnávka - úvod do metody, Inspirační dílna pro absolventy kurzu)

 

 Mgr. Lubomira Predmerská

 •  FIE - individuální i skupinové lekce
 • lektorka a studující trenérka FIE (kurz FIE I, Ochutnávka - úvod do metody, Inspirační dílna pro absolventy kurzu)

  

Mgr. Ondřej Věnek Vysopal

 •  FIE  - individuální i skupinové lekce
 • lektor a studující trenér FIE (kurz FIE I, Ochutnávka - úvod do metody, Inspirační dílna pro absolventy kurzu)
 • projektová spolupráce, propagace metody

  

Mgr. Helena Alžběta Bělovská

 • FIE - individuální i skupinové lekce
 • lektorka (Ochutnávka - úvod do metody)
 • propagace metody, systémová činnost

 

Mgr. Jitka Pešková

 •  FIE  - individuální i skupinové lekce (předškolní a školní děti)
 • dynamické vyšetření (LPAD)
 • projektová spolupráce, propagace metody

   

Mgr. et Mgr. Jana Pechancová 

 • dynamické vyšetření (LPAD, ACFS, diagnostika podle D. Tzuriela
 • FIE - individuální i skupinové lekce (předškolní a školní děti)
 • propagace
 • členka dozorčí rady

 

Mgr. Vladimíra Fortunová 

 • FIE - individuální i skupinové lekce
 • lektorka (Ochutnávka - úvod do metody), propagace metody, administrace

  

Mgr. Petra Judová 

 •  FIE - individuální i skupinové lekce
 • lektorka (Ochutnávka - úvod do metody), propagace metody

  

Mgr. Renáta Škeříková 

 •   FIE - individuální i skupinové lekce
 • lektorka (Ochutnávka - úvod do metody), propagace metody

 

PhDr. Vladislava Moravčíková

 • FIE - individuální i skupinové lekce (předškolní a školní děti)
 • VTI (Videotrénink interakcí)
 • dynamické vyšetření (diagnostika podle D. Tzuriela)

 

MgA. Aneta Soukupová

 • FIE - individuální i skupinové lekce 
 • podpůrné činnosti

 

MgA. Andrea Nedbálková

 • grafický design

 

Ing. Helena Pospíšilová

 • ekonom

  

Do týmu našeho ATC patří řada ředitelů škol, učitelů, speciálních pedagogů, psychologů, lidí na nejrůznějších jiných pozicích, kteří se zasloužili o propagaci Feuersteinových metod a stále v tom pokračují, spolupracují na organizaci nejrůznějších akcí nebo jsou jednoduše podpůrní celému ději v Autorizovaném tréninkovém centru metod prof. Reuvena Feuersteina. Děkujeme!