AKTUALITY

Částečná změna obsahu kurzu FIE Basic I. a odpovídající změna ceny 

V zájmu optimálního nastavení kurzu Basic 1 jsme se rozhodli částečně upravit obsah pětidenní formy kurzu a to konkrétně nahrazením instrumentu Orientace v prostoru instrumentem haptickým (Tříkanálové učení). Tím také ale dochází ke změně ceny kurovného. Původní cenu 7.500,- jsme museli navýšit na 8.000,-, neboť každý účastník obdrží na kurzu i dřevěný materiál, který je součástí instrumentu Tříkanálové učení. Tento instrument pak již nemusí pro svou praxi objednávat. 

 

Konference "Rozvoj myšlení v odlišných podmínkách: Co přinesl další rok ..." v Praze

Rádi bychom Vás informovali, že 8. listopadu 2018 proběhla v Náprstkově muzeu ve spolupráci s Charlie Karlín za podpory Národního muzea konference pro zájemce o metodu zprostředkovaného učení, kterou vnímáme nejnom jako ohlednutí za vším důležitým, co svět FIE v ČR a SR potkalo z našeho pohledu za poslední rok, ale i jako možnost pro milé setkání s Vámi všemi.
K dispozici je program zde, brzy Vám nabídneme ohlédnutí za konferencí.

Konference o kognitivní intervenci v Praze

3.-5. října 2018 pořádala Mezinárodní asociace pro kognitivní vzdělávání a psychologii (International Association for Cognitive Education and Psychology) ve spolupráci s Pedagogickou fakultou UK, Filizofickou fakultou UK, Pedagogickou fakultou Prešovské univerzity, ATC metod prof. Feuersteina a Centrem Cogito odbornou konferenci v Praze.

Součástí celé akce byly také dva české dny, kdy 4. října 2018 pořádalo ATC metod prof. Feuersteina pořádat tematickou konferenci - program je k dispozici zde a brzy Vám nabídneme za touto tematickou konferencí ohlednutí.

 

Příměstský letní tábor s FIE na Praze 10

Počátkem července jsme organizovali ve spolupráci s Poradnou pro integraci. z.ú. na Praze 10 v DSP Hagibor příměstský letní tábor s FIE. Podrobnější zprávu o tom, jak může vypadat práce čtyř profesionálních lektorek s deseti dětmi (polovina z nich s vážným zdravotním znevýhodněním) v pěti dnech můžete nalézt zde.

 

Implementace FIE do aktivit Vězeňské služby ČR

V současnosti probíhá projekt zaměřený na implementaci metody do systému práce s vězněnými osobami ve VS ČR - více informací zde.

 

 

O NÁS

Autorizované tréninkové centrum metod prof. Feuersteina, z.ú. vzniklo v listopadu 2015 jako projev snahy skupiny odborníků nabízet a šířit metody profesora Reuvena Feuersteina v českém a slovenském prostředí.

Každý člověk – bez ohledu na věk, vrozené předpoklady či případné postižení – se může vyvíjet, učit se, a tím rozšiřovat své obzory a možnosti. Reuven Feuerstein přináší metodu, která pomáhá rozvíjet skryté či oslabené schopnosti každého člověka. Jeho propracovaný soubor nástrojů sloužících k odhalování potenciálu jedince (LPAD) a nástrojů zaměřených na rozvoj oslabených či nedostatečně využívaných schopností (FIE) vychází z pečlivě propracovaných teoretických základů. 

 

TÝM

PaedDr. Eva Váňová

 • ředitelka ATC
 • lektorka viz vzdělávání (kurzy FIE I, FIE II, FIE III, FIE Basic, Ochutnávka - úvod do metody, Inspirační dílna pro absolventy kurzu)
 • FIE - individuální i skupinové lekce (předškolní a školní děti, dospělí)

 

Jana Žišková

 • organizační zajištění kurzů (viz vzdělávání)
 • FIE  - individuální i skupinové lekce (předškolní a školní děti, dospělí)

 

PhDr. Lenka Krejčová, PhD.

 • dynamické vyšetření (LPAD, ACFS, diagnostika podle D. Tzuriela)
 • lektorka viz vzdělávání ( kurz LPAD pro psychology a speciální pedagogy)
 • FIE - individuální i skupinové lekce (předškolní a školní děti)

 

Mgr. Daniela Pokorná

 • dynamické vyšetření (LPAD, ACFS) 
 • lektorka viz vzdělávání (kurz FIE I, FIE III, Ochutnávka - úvod do metody, Inspirační dílna pro absolventy kurzu, kurz LPAD pro psychology a speciální pedagogy)
 • FIE - individuální i skupinové lekce (předškolní a školní děti)

 

Mgr. Zuzana Križková

 • FIE  - individuální i skupinové lekce (předškolní a školní děti)
 • dynamické vyšetření (LPAD)
 • lektorka (Ochutnávka - úvod do metody)

 

Mgr. Zuzana Bodnárová

 • FIE - individuální i skupinové lekce (předškolní a školní děti)
 • dynamické vyšetření (LPAD, ACFS, diagnostika podle D. Tzuriela) 

 

PhDr. Vladislava Moravčíková

 • FIE - individuální i skupinové lekce (předškolní a školní děti)
 • VTI (Videotrénink interakcí)
 • dynamické vyšetření (diagnostika podle D. Tzuriela)

 

Mgr. Markéta Francová

 • FIE - individuální i skupinové lekce (předškolní a školní děti)

 

Mgr. Helena Alžběta Bělovská

 • FIE - individuální i skupinové lekce
 • lektorka (Ochutnávka - úvod do metody)

 

Mgr. Kateřina Bártová

 • FIE - individuální i skupinové lekce
 • lektorka (Ochutnávka - úvod do metody)

 

Bc. Kateřina Pokorná, MSc.

 • FIE  - individuální i skupinové lekce (předškolní a školní děti)

 

Mgr. Ondřej Věnek Vysopal

 • FIE  - individuální i skupinové lekce

 

Ing. Jiří Horák, MBA, Ph.D.

 • projektový manažer