Kurzy FIE

(všechny kurzy jsou akreditovány na MŠMT ČR v rámci dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků)

FIE I (6 instrumentů)

Kurz seznámí účastníky s teoretickými základy metody Feuersteinova instrumentálního obohacování a s praktickým využitím šesti instrumentů: Uspořádání bodů, Porovnávání, Analytické vnímání, Orientace v prostoru I, Kategorizace a Ilustrace.

celkem 80 výcvikových hodin, každý uvedený den 8 vyučovacích hodin vždy od 8.30 do 16.00 hod.

Cena kurzu FIE I: 10 000,- Kč, cizí státní příslušníci ekvivalent dle kurzu koruny.

Akreditace kurzu je k dispozici zde.

Lektoři: PaedDr. Eva Váňová, Mgr. Daniela Pokorná, Mgr. Ondřej Věnek Vysopal, 
Mgr. Petra Judová, Mgr. Renata Křížová (Škeříková)

 

FIE II (4 instrumenty)

Kurz prohloubí teoretické znalosti metody Feuersteinova instrumentálního obohacování a dá možnost absolventům pracovat s instrumenty Číselné řady, Vztahy v čase, Rodinné vztahy, Instrukce. Podmínkou k přihlášení na tento kurz je absolvování kurzu FIE I.

celkem 80 výcvikových hodin, každý uvedený den 8 vyučovacích hodin vždy od 8.30 do 16.00 hod.

Cena kurzu FIE II:10 000,- Kč, cizí státní příslušníci ekvivalent dle kurzu koruny.

Akreditace kurzu je k dispozici zde.

Lektorka: PaedDr. Eva Váňová

 

FIE III (4 instrumenty)

Kurz dále prohloubí teoretické znalosti metody Feuersteinova instrumentálního obohacování a dá možnost absolventům pracovat s instrumenty Sylogismy, Orientace v prostoru II, Tranzitivní relace, Vzory ze šablon. Podmínkou k přihlášení na tento kurz je absolvování kurzu FIE I.

celkem 80 výcvikových hodin, každý uvedený den 8 vyučovacích hodin vždy od 8.30 do 16.00 hod.

Cena kurzu FIE III:11 000,- Kč, cizí státní příslušníci ekvivalent dle kurzu koruny.

Akreditace kurzu je k dispozici zde.

Lektorky: PaedDr. Eva Váňová, Mgr. Daniela Pokorná 

 

 

FIE Basic pětidenní (5 instrumentů)

Kurz je zaměřen na populaci ve věku přibližně 3 - 8 let, velmi dobře je využitelný u dětí se speciálními potřebami, ale i u běžné populace. Na teoretických základech Feuersteinova instrumentálního obohacování předloží 5 instrumentů: Uspořádání bodů, Tříkanálové učení (haptický instrument), Od jednotky ke skupině, Rozpoznání emocí a Porovnej a odhal absurdity A. Podmínkou k přihlášení na tento kurz je absolvování kurzu FIE I.

celkem 40 výcvikových hodin, každý uvedený den 8 vyučovacích hodin vždy od 8.30 do 16.00 hod.

Cena FIE Basic I pětidenní: 8 000,- Kč, cizí státní příslušníci ekvivalent dle kurzu koruny.

Akreditace kurzu je k dispozici zde.

Lektorka: PaedDr. Eva Váňová 

 

FIE Basic osmidenní (8 instrumentů)

Kurz je zaměřen na populaci ve věku přibližně 3 - 8 let, velmi dobře je využitelný u dětí se speciálními potřebami, ale i u běžné populace. Na teoretických základech Feuersteinova instrumentálního obohacování předloží 8 instrumentů: Uspořádání bodů, Orientace v prostoru, Od jednotky ke skupině, Rozpoznání emocí a Porovnej a odhal absurdity A, B, Od empatie k činnosti, Tříkanálové učení (haptický instrument). Podmínkou k přihlášení na tento kurz je absolvování kurzu FIE I.

 celkem 64 výcvikových hodin, každý uvedený den 8 vyučovacích hodin vždy od 8.30 do 16.00 hod.

 

Cena FIE Basic I osmidenní: 11 000,- Kč, cizí státní příslušníci ekvivalent dle kurzu koruny.

Akreditace kurzu je k dispozici zde.

Lektorka: PaedDr. Eva Váňová