Semináře

(Všechny semináře jsou akreditovány na MŠMT ČR v rámci dalšího vzdělávání pedagogů) 

Jak naučit žáky myslet a učit se ("ochutnávka")

- seminář k rozvoji kognitivních dovedností podle prof. R. Feuersteina


Jednodenní seminář (8 hodin)

Jednodenní zážitkový seminář, který účastníky nechá nahlédnout do programu Reuvena Feuersteina Instrumentální obohacení, a přiblíží myšlenky strukturální kognitivní modifikovatelnosti a zprostředkovaného učení. Kurz přináší inspiraci pro školní či poradenskou práci (pro teoretické zakotvení a zdůvodnění postupů v rámci školní i poradenské psychologie) a současně je nabídkou nové metody, kterou mohou účastníci dále studovat a která má široké využití ve výchovně vzdělávacím procesu (představuje ucelený, strukturovaný a komplexní materiál, který lze použít jako nástroj, didaktický i obsahový pro náplň nápravných i intervenčních postupů a plánů).

Cena: 1 000,- Kč, cizí státní příslušníci ekvivalent dle kurzu koruny.

V případě zájmu o uskutečnění semináře v sídle školy/poradenského zařízení nás kontaktujte. Cena bude upřesněna.

Lektorky: PaedDr. Eva Váňová, Mgr. Daniela Pokorná, Mgr. Kateřina Bártová, Mgr. Zuzana Križková, Mgr. Luba Predmerská

 

Inspirační seminář

pro absolventy kurzu Program instrumentálního obohacování Reuevena Feuersteina I.

Jednodenní seminář (8 hodin)

Účastníci semináře se seznámí a následně samostatně procvičí postupy pro výběr instrumentů FIE tak, aby odpovídaly individuálnímu profilu deficitu kognitivních funkcí konkrétního dítěte. Nad jednotlivými pracovními listy nabídne seminář výměnu zkušeností účastníků z dosavadní práce s instrumenty Feuersteinovy metody. Frekventanti kurzu rovněž rozšiřují své teoretické znalosti z oblasti výuky myšlení a rozvoje poznávacích procesů.

Cena: 1 000,- Kč, cizí státní příslušníci ekvivalent dle kurzu koruny.

Lektorky: PaedDr. Eva Váňová, Mgr. Daniela Pokorná

 

 

Inspirační seminář

pro absolventy kurzu dynamického vyšetření LPAD

Jednodenní seminář (8 hodin)

Cílem kurzu je výměna zkušeností, prezentace případových studií, diskutování o řešení situace konkrétních klientů. Kurz je určen pro psychology a speciální pedagogy ze školních poradenských pracovišť a školských poradenských zařízení, kteří absolvovali kurz Dynamické vyšetření LPAD a pracují s jeho metodikou.

Cena: 1 000,- Kč, cizí státní příslušníci ekvivalent dle kurzu koruny.

Lektorky: PhDr. Lenka Krejčová, Ph.D, Mgr. Daniela Pokorná