Platební podmínky

Přihlašování a úhrada kurzovného

1. Přihlašování na kurzy je možné prostřednictvím formuláře na webových stránkách www.atc-feuerstein.cz.
2. Přihláška je závazná okamžikem jejího odeslání - stisknutím tlačítka "Odeslat".
3. Po odeslání přihlášky je pro Vás místo na kurzu dočasně rezervováno. Závazně je pro Vás místo rezervováno až zaplacením kurzovného. 
4. Kurzovné je splatné na základě faktury, kterou obdržíte nejpozději měsíc před konáním kurzu.
5. Kurzovné je třeba uhradit nejpozději 14 dnů před začátkem kurzu.
6. V případě, že se přihlásíte méně než 14 dnů před začátkem kurzu, je třeba kurzovné uhradit co nejdříve, aby pro Vás bylo místo rezervováno.


Odhlašování a storno podmínky

1. Odhlášení z kurzu je možné pouze písemně - poštou nebo emailem.
2. Při odhlášení méně než 14 dní před začátkem kurzu Vám bude účtován storno poplatek ve výši 25 % kurzovného.
3. V případě, že se na kurz vůbec nedostavíte, Vám bude účtován storno poplatek ve výši 100% kurzovného.
4. V případě, že se nemůžete kurzu zúčastnit, máte možnost za sebe poslat náhradníka. O tom nás prosím předem informujte emailem či telefonicky. V případě zajištění náhradníka, Vám nebude storno poplatek účtován.
5. Prominutí storno poplatku je jinak možné pouze z vážných důvodů na základě Vaší písemné žádosti.
6. V případě nenaplnění potřebné kapacity si ATC vyhrazuje právo daný kurz, či seminář zrušit.
7. V případě zrušení kurzu ze strany ATC, Vám bude kurzovné vráceno v plné výši nebo máte možnost jej převést na jiný kurz.


Obecná ustanovení
1. Tyto platební podmínky platí pro všechny kurzy pořádané ATC, není-li u jednotlivých kurzů uvedeno jinak.