Kurz LPAD

(Kurz je akreditován na MŠMT ČR v rámci dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků.)

Třítýdenní kurz určený primárně pro psychology a speciální pedagogy. Pro případné zájemce z řad učitelů MŠ, ZŠ nebo SŠ, je podmínkou účasti předchozí absolvování kurzu FIE I nebo Dynamického vyšetření dětí předškolního a mladšího školního věku D. Tzuriela a zkušenosti s individuální prací se žáky se SVP. 

Účastníci kurzu se v průběhu prvních 5 setkání (každé setkání = 2 dny) seznámí s teoretickými základy Feuersteinova dynamického vyšetření a naučí se prakticky používat 15 instrumentů LPAD. V závěrečném týdnu pak budou účastníci sami pod supervizí vyšetřovat, interpretovat výsledky a psát závěrečnou zprávu.
V ceně kurzu je také kompletní diagnostická baterie.

Celkem 120 hodin (15 dní)


Cena kurzu LPAD (včetně diagnostické baterie): 29 000,-

Akreditace kurzu je k dispozici zde.

Lektorky: PhDr. Lenka Krejčová, Ph.D., Mgr. Daniela Pokorná

Lenka.Krejcova@ff.cuni.cz, pokornadan@gmail.com

 

Poznámka: Přihláška je závazná, proto ji lze zrušit pouze písemnou formou (e-mailem, faxem, dopisem). Faktury budou vystaveny měsíc předem, při odhlášení nejpozději 21 dnů před zahájením kurzu vracíme 100 %, 7 - 20 dnů vracíme 50 % a 6 - 0 dnů a při neúčasti bez omluvy nemůže být poplatek za seminář vrácen.