Dílny FIE

Dílny FIE jsou novým nástrojem pro setkávání nad metodou FIE pro všechny absolventy kurzu FIE Standard I. (dílny Standard) nebo FIE Basic (dílny Basic).

Nabízejí FIE lektorům prohloubení znalostí metody FIE nad konkrétním Instrumentem řady FIE I a FIE Basic pod supervizí trenérů Autorizovaného tréninkového centra metod prof. Feuersteina. Účastníci tak mají možnost věnovat se během dvouhodinové dílny konkrétním námětům, dotazům a situacím ze svojí praxe.

Cena kurzu: 300 Kč

Tento kurz není akreditovaný.

Přihlásit se na kurz (do dílny FIE) je možné zde.