Školy se supervizí
Jsou školy, které úspěšně implementovaly metodu FIE do školních osnov a FIE je nedílnou součástí výuky. ATC s těmito školami velmi úzce průběžně spolupracuje formou pravidelných supervizí a poskytováním zpětné vazby ze strany trenérů ATC.

ŠKOLA ZÁKLADNÍ INFORMACE
ZŠ TGM Svitavy Tato škola je v současné chvíli ambasadorem metody FIE: integrovala metodu do svých osnov, je zcela transparentní a velmi otevřená veřejnosti.

Systém práce s FIE je na ZŠ TGM Svitavy navržen tak, aby komplexně využil možností metody ve prospěch celé komunity školy. Žáci mají samostatný vyučovací předmět Feuersteinovo instrumentální obohacování pro skupinky 10-15 žáků. Ve 4. až 8. ročníku jde o předmět povinný, zatímco v 9. ročníku je FIE nabídnuto žákům jako nepovinný předmět. Kromě toho jsou realizovány individuální skupinky pro podporu selhávajících žáků (pro vybrané žáky 1.-3. ročníku), které vede speciální pedagog nebo jiný lektor. Na škole se konají rovněž skupiny FIE pro dospělé - jak pro vlastní pedagogické pracovníky, tak pro rodiče a přátele školy.
Od roku 2017 ve škole sídlí Centrum kolegiální podpory, pod jehož křídla se ukryly nové aktivity zaměřené na rozvoj dětí z mateřské školy (skupiny FIE Basic pro školkové děti s odkladem) nebo aktivity pro dospělé zájemce z řad jednotlivců, včetně možnosti firemního teambuildingu.
Aktuálně má škola 14 lektorů FIE a působí i jako metodická podpora pro lektory v okolí. Díky popularizaci metody působí na každé svitavské škole (6) minimálně jeden lektor, který FIE dle vlastních potřeb a možností využívá.

 

Seznam spolupracujícíh škol

Na školách v tomto přehledu působí certifikovaní mediátoři metody FIE, přičemž školy zahrnuly metodu do výuky nebo svých mimoškolních aktivit.

   ŠKOLA WEB  ROČNÍKY ODKAZY
1 ZŠ Lyčkovo nám., Praha 8 http://www.zs-ln.cz 6.-.9  
2 ZŠ TGM, Svitavy  http://www.zstgm.svitavy.cz/ 4.-8.  
3 ZŠ pro sluchově postižené ve Valašském Meziříčí  http://www.val-mez.cz/    
4 ZŠ Bohumín – Pudlov  http://www.zspudlov.cz/    
5 ZŠ Osmec Brno  www.osmec.cz 3.-8.  
6 Biskupské gymnázium, Základní škola a Mateřská škola Bohosudov http://www.bgbzs.cz/ 5.  
7 Základní škola, Vlašim, Vorlina 1500, okres Benešov www.zsvorlina.cz   článek
8 ZŠ a MŠ Staré splavy, Doksy http://zsmsstaresplavy.cz/     
9 Základní škola a mateřská škola, Ivančice – Řeznovice http://www.zsreznovice.org/  1.-5.  
10 ZŠ A MŠ pro tělesné postižené, Liberec http://www.zsprotp-liberec.cz/  1.-2.  
11 Školy HLÁSEK- základní škola a mateřská škola, s.r.o., Hlásná Třebáň http://www.skolyhlasek.cz/ 1.-.5  
12 Základní škola pro žáky se specifickými poruchami učení, Praha 6 http://www.borovicky.cz/    
13 Základní škola a mateřská škola ANGEL, Praha 4 http://www.zsangel.cz/    
14 Základní škola profesora Zdeňka Matějčka, Most http://www.zsdysmost.cz/    
15 Základní škola škola pro žáky se specifickými poruchami chování, Praha 5  http://www.speczs.cz/ 1.-5.  
16 MŠ a ZŠ speciální NONA, o.p.s, Nové Město nad Metují www.zsnonanmnm.cz    
17 Základní škola Nám. Curieových

http://www.zscurie.cz/

   
18 Základní škola a mateřská škola Neslovice, okres Brno-venkov, říspěvková organizace http://www.zsneslovice.cz/    
19 Základní škola Opava, Šrámkova 4, příspěvková organizace http://www.skola-opava.cz/ 1.-5  
20 ZŠ Nedvědovo nám., Praha 4 http://www.zs-podoli.cz/ 1.-9.