Školy se supervizí
Jsou školy, které úspěšně implementovaly metodu FIE do školních osnov a FIE je nedílnou součástí výuky. ATC s těmito školami velmi úzce průběžně spolupracuje formou pravidelných supervizí a poskytováním zpětné vazby ze strany trenérů ATC.

ŠKOLA ZÁKLADNÍ INFORMACE
ZŠ TGM Svitavy Tato škola je v současné chvíli ambasadorem metody FIE: integrovala metodu do svých osnov, je zcela transparentní a velmi otevřená veřejnosti.

Systém práce s FIE je na ZŠ TGM Svitavy navržen tak, aby komplexně využil možností metody ve prospěch celé komunity školy. Žáci mají samostatný vyučovací předmět Feuersteinovo instrumentální obohacování pro skupinky 10-15 žáků. Ve 4. až 8. ročníku jde o předmět povinný, zatímco v 9. ročníku je FIE nabídnuto žákům jako nepovinný předmět. Kromě toho jsou realizovány individuální skupinky pro podporu selhávajících žáků (pro vybrané žáky 1.-3. ročníku), které vede speciální pedagog nebo jiný lektor. Na škole se konají rovněž skupiny FIE pro dospělé - jak pro vlastní pedagogické pracovníky, tak pro rodiče a přátele školy.
Od roku 2017 ve škole sídlí Centrum kolegiální podpory, pod jehož křídla se ukryly nové aktivity zaměřené na rozvoj dětí z mateřské školy (skupiny FIE Basic pro školkové děti s odkladem) nebo aktivity pro dospělé zájemce z řad jednotlivců, včetně možnosti firemního teambuildingu.
Aktuálně má škola 14 lektorů FIE a působí i jako metodická podpora pro lektory v okolí. Díky popularizaci metody působí na každé svitavské škole (6) minimálně jeden lektor, který FIE dle vlastních potřeb a možností využívá.

ZŠ Ostrava - Mariánské Hory Na ZŠ Ostrava - Mariánské Hory se FIE vyučuje v rámci etické výchovy ve všech ročnících, tj. od prvního do devátého ročníku. FIE je také součástí v ŠVP již od školního roku 2016/2017. Při práci s metodou se využující zaměřují na instrumenty Basic, Uspořádání bodů, Od jednotky ke skupině a Emoce. V odpoledních hodinách probíhají dva FIE kroužky s rodiči.
Základní škola, Vlašim, Vorlina  www.zsvorlina.czčlánek
ZŠ pro sluchově postižené ve Valašském Meziříčí   http://www.val-mez.cz/

 

 

Seznam spolupracujícíh škol

Na školách v tomto přehledu působí certifikovaní mediátoři metody FIE, přičemž školy zahrnuly metodu do výuky nebo svých mimoškolních aktivit.

   ŠKOLA WEB  ROČNÍKY
1 ZŠ Lyčkovo nám., Praha 8 http://www.zs-ln.cz 6.-9.
2 ZŠ TGM, Svitavy  http://www.zstgm.svitavy.cz/ 4.-8.
3 ZŠ Bohumín – Pudlov  http://www.zspudlov.cz/  
4 ZŠ Osmec Brno  www.osmec.cz 3.-8.
5 Biskupské gymnázium, Základní škola a Mateřská škola Bohosudov http://www.bgbzs.cz/ 5.
6 ZŠ a MŠ Staré splavy, Doksy http://zsmsstaresplavy.cz/   
7 Základní škola a mateřská škola, Ivančice – Řeznovice http://www.zsreznovice.org/  1.-5.
8 ZŠ A MŠ pro tělesné postižené, Liberec http://www.zsprotp-liberec.cz/  1.-2.
9 Školy HLÁSEK- základní škola a mateřská škola, s.r.o., Hlásná Třebáň http://www.skolyhlasek.cz/ 1.-5.
10 Základní škola pro žáky se specifickými poruchami učení, Praha 6 http://www.borovicky.cz/  
11 Základní škola a mateřská škola ANGEL, Praha 4 http://www.zsangel.cz/  
12 Základní škola profesora Zdeňka Matějčka, Most http://www.zsdysmost.cz/  
13 Základní škola škola pro žáky se specifickými poruchami chování, Praha 5  http://www.speczs.cz/ 1.-5.
14 MŠ a ZŠ speciální NONA, o.p.s, Nové Město nad Metují www.zsnonanmnm.cz  
15 Základní škola Nám. Curieových

http://www.zscurie.cz/

 
16 Základní škola a mateřská škola Neslovice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace http://www.zsneslovice.cz/  
17 Základní škola Opava, Šrámkova 4, příspěvková organizace http://www.skola-opava.cz/ 1.-5.
18 ZŠ Nedvědovo nám., Praha 4 http://www.zs-podoli.cz/ 1.-9.
19 ZŠ a MŠ Ústavní, Hlivická 400, Praha 8 https://www.zs-ustavni.cz/  
20 ZŠ Strž Dvůr Králové nad Labem https://www.zsstrz.cz/ 1.-9.
21 Střední škola informatiky, elektrotechniky a řemesel Rožnov pod Radhoštěm

https://www.roznovskastredni.cz/

 
22 ZŠ Lupáčova, Praha 3 https://lupacovka.cz/  
23 Wonderland Academy, Praha - Libuš https://www.wonderlandacademy.cz  
24 ZŠ a MŠ Libčany http://www.zslibcany.cz/  
25 Základní škola Brno,
Horácké nám. 13
http://www.zshoracke.org/vyuka/fie