Pracovníci našeho ATC nabízejí kromě vzdělávání odborníků také přímou práci s klienty prostřednictvím programu Instrumentálního obohacování (FIE). Rovněž nabízíme možnost dynamického vyšetření učebního potenciálu pomocí LPAD.

FIE  

- individuální nebo skupinová intervence pomocí metody Instrumentálního obohacování. 

Komu je naše nabídka určena:

  • obecně všem, kteří jsou starší 8 let (a ve speciálním programu i dětem ve věku 3-8 let)
  • dětem
  • dospělým (včetně seniorů)
  • jedincům s učebními problémy (špatný prospěch, poruchy učení,...)
  • nadaným
  • ... a všem, kteří mají zájem

 

 

LPAD

- vyšetření potenciálu k učení.

(Learning Propensity Assesment Device) je souborem 14 testů, ve Feuersteinově terminologii instrumentů, zaměřených na různé oblasti. Autorem části z nich je Reuven Feuerstein, některé jsou převzaté od jiných autorů. Subtesty můžeme rozdělit do tří oblastí podle zaměření. 

  • Vizuálně-motorické a percepční schopnosti.
  • Paměť s prvky učení. 
  • Vyšší myšlenkové procesy a mentální operace

Vyjma jednoho jsou všechny subtesty předkládány dítěti ve formě papír-tužka.

Délka vyšetření se liší podle potřeby. Zpravidla trvá jedno až tři dopoledne. Podle délky se také liší cena vyšetření, která zahrnuje pohovor, samotné vyšetření a psaní zprávy.