FIE Basic

Přihláška na kurz

FIE Basic 1 Doplňující

4. - 6. 10. 2021
Podmínkou přihlášení na tento kurz je absolvování kurzu FIE I a FIE Basic 1 (pětidenní).
  Náplň

Kurz je zaměřen na populaci ve věku přibližně 3 - 8 let, velmi dobře je využitelný u dětí se speciálními potřebami, ale i u běžné populace. Na teoretických základech Feuersteinova instrumentálního obohacování předloží 3 instrumenty: Orientace v prostoru, Porovnej a odhal absurdity B a Od empatie k činnosti. Kurz rozšiřuje vědomosti získané během kurzu FIE Basic 1 (pětidenní) na úroveň kurzu FIe Basic 1 (osmidenní), podmínkou přihlášení na tento kurz je proto kromě absolvování kurzu FIE I i absolvování kurzu FIE Basic 1 (pětidenní).

  Rozsah

Celkem 24 výcvikových hodin, každý den 8 vyučovacích hodin.

  Cena

Cena kurzu FIE Basic 1 (třídenní) je 3 500 Kč.

  
Osobní a kontaktní údaje
Fakturační údaje
odeslat přihlášku