Ochutnávky & inspirační semináře

Přihláška na kurz

Inspirační seminář LPAD

7. 11. 2020
Podmínkou přihlášení na seminář je absolvování kurzu dynamického vyšetření LPAD.
  Náplň

Cílem kurzu je výměna zkušeností, prezentace případových studií, diskutování o řešení situace konkrétních klientů. Kurz je určen pro psychology a speciální pedagogy ze školních poradenských pracovišť a školských poradenských zařízení, kteří absolvovali kurz Dynamické vyšetření LPAD a pracují s jeho metodikou.

  Rozsah

Jednodenní seminář trvá 8 vyučovacích hodin.

  Lektoři
  Cena

Cena semináře je 1 000 Kč.

Osobní a kontaktní údaje
Fakturační údaje
odeslat přihlášku