FIE Basic

Přihláška na kurz

FIE Basic 1

25. - 29. 7. 2022
Podmínkou k přihlášení na tento kurz je absolvování kurzu FIE I!
  Náplň

Kurz je zaměřen na populaci ve věku přibližně 3 - 8 let, velmi dobře je využitelný u dětí se speciálními potřebami, ale i u běžné populace. Na teoretických základech Feuersteinova instrumentálního obohacování předloží 5 instrumentů: Uspořádání bodů, Tříkanálové učení (haptický instrument), Od jednotky ke skupině, Rozpoznávání emocí a Porovnej a odhal absurdity A. Podmínkou k přihlášení na tento kurz je absolvování kurzu FIE I.

  Rozsah

Celkem 40 výcvikových hodin, každý den 8 vyučovacích hodin.

  Lektoři
  Cena

340 EUR

Osobní a kontaktní údaje
Fakturační údaje
odeslat přihlášku