Ochutnávky & inspirační semináře

Přihláška na kurz

FIE - ochutnávka

15. 1. 2022
  Náplň

Šestihodinový zážitkový seminář, který účastníky nechá nahlédnout do programu Reuvena Feuersteina Instrumentální obohacení, a přiblíží myšlenky strukturální kognitivní modifikovatelnosti a zprostředkovaného učení. Seminář přináší inspiraci pro školní či poradenskou práci (pro teoretické zakotvení a zdůvodnění postupů v rámci školní i poradenské psychologie) a současně je nabídkou nové metody, kterou mohou účastníci dále studovat a která má široké využití ve výchovně vzdělávacím procesu (představuje ucelený, strukturovaný a komplexní materiál, který lze použít jako nástroj, didaktický i obsahový pro náplň nápravných i intervenčních postupů a plánů).

  Rozsah

Jednodenní seminář trvá 6 vyučovacích hodin.

  Lektoři
  Cena

Cena semináře je 800 Kč.

Osobní a kontaktní údaje
Fakturační údaje
odeslat přihlášku