O metodách

podrobné informace o prof. feuersteinovi a jeho metodách

Teorie strukturní kognitivní modifikovatelnosti představuje základní teoretické východisko Feuersteinových metod. V nejširším smyslu slova tato teorie usiluje o hledání a popis mechanismů, které se podílejí na utváření a strukturaci forem myšlení a intelektu.
Reuven Feuerstein říká, že limity učení nemohou být předem známé ani dané, že všichni lidé se mohou měnit, a současně tematizuje důležitost osobního přesvědčení, víry v tuto změnu jako základního předpokladu naplnění modifikovatelnosti. O se dočtete
teoretická
východiska
Prof. Reuven Feuerstein si v průběhu své pedagogické práce s dětmi všiml zajímavého jevu. Děti, které nepodávaly...
program instrumentálního obohacování (FIE)
Metoda Instrumentálního obohacování je jedním z nejzajímavějších počinů na pomezí pedagogiky...
vyšetření učebního potenciálu (LPad)
Diagnostická baterie LPAD (The Learning Propensity Assessment Device) je jeden z první ucelených nástrojů...
profesor reuven feuerstein
V 50. letech začal Feuerstein pracovat v Izraeli s dětmi, které nepodávaly ve škole dostatečné výkony...
o metodách
Prof. Reuven Feuerstein si v průběhu své pedagogické práce s dětmi všiml zajímavého jevu. Děti, které nepodávaly ve škole dostatečné výkony, se při vykonávání domácích prací nebo při hře projevovaly naprosto standardně. Při dalším zkoumání došel Feuerstein k závěru, že děti, které nejsou schopny učit se ze zkušeností nebo při školní výuce, trpí deficitem v kognitivní oblasti — nenaučily se myslet v souvislostech
o metodě
Metoda Instrumentálního obohacování představuje jeden z nejzajímavějších a nejpropracovanějších počinů na pomezí pedagogiky a psychologie druhé poloviny dvacátého století. V současné době ji nevyužívají pouze psychologové a učitelé, ale i rodiče, kteří v zájmu co nejlepšího výchovného působení na své děti nezapomínají na to, co je potřeba budovat nejvíce — schopnost myslet a učit se, mít motivaci, nepodléhat zklamání a celkově budovat v dorůstající generaci...
o metodách
Diagnostická baterie LPAD (The Learning Propensity Assessment Device) je jeden z první ucelených nástrojů dynamické diagnostiky, který ve světě vznikl. V souladu se svojí teorií strukturální kognitivní modifikovatelnosti a zkušenosti zprostředkovaného učení R. Reuerstein vždy věřil, že lidské poznávání a přemýšlení má potenciál ke změně, který nemusí být na první pohled patrný…
profesor reueven feuerstein
Prof. Reuven Feuerstein se narodil v rumunském Botosani 21. srpna 1921 do početné židovské rodiny. Jeho životní směřování bylo silně ovlivněno otcem – profesorem judaistiky a váženým poradcem židovské obce. Ten ve svých dětech pěstoval nejen náboženský pohled na svět, ale obecně filosofický, v němž schopnost kritického myšlení zaujímala důležitou roli. Zejména schopnost správně klást otázky se stala klíčovou v pozdější Feuersteinově výzkumné práci.

reflexe účastníků

Řekli o našich kurzech

Quotation