O metodách

podrobné informace o prof. feuersteinovi a jeho metodách

Feuersteinův přístup

Přestože klade Feuerstein největší důraz na kognitivní hledisko modifikovatelnosti, neopomíjí ani faktory emoční a sociální. Kognice využívá zkušeností, emočních prožitků a souvisí s duševní mobilitou člověka. Přirozenou vlastností našeho mozku je schopnost změny poznávacích struktur (kognice). Dokazuje to jednoduchá Feuersteinova úvaha: Pokud žijeme v určitých podmínkách a ty se vlivem okolností změní, v reakci na změnu se rozvíjí nové struktury, díky nimž jsme i v jiných podmínkách schopni nadále žít. Tato skutečnost stojí za Feuersteinovým striktním odmítnutím uvažovat např. o dyslexii a learning disability (poruchách učení, nejběžnější výraz pro dyslexii v americké literatuře) jako o něčem, co když jednou je, nedá se s tím příliš dělat a nezbývá než tento deficit přijmout. Podle něj se jedná pouze o termíny charakterizující určitý (dočasný) stav. Principy Feuersteinovy metody cílí na rozvoj umění učit se, jejich prostřednictvím se odhaluje učební potenciál jedince, který se v potřebných oblastech dále posiluje. Základem metody je pohled na lidský organismus jako na otevřený systém schopný adaptace a změny. V práci s metodou dochází ke stimulaci kognitivního rozvoje, který umožňuje školní, sociální a osobnostní růst, což z ní činí nejpropracovanější systém rozvoje dovedností myslet a učit se.

reflexe účastníků

Řekli o našich kurzech

Quotation